top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่คนสวนโรงเรียนปทุมวิไล ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่คนสวนโรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 2 อัตรา

>>คุณสมบัติ
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.6

>>ค่าตอบแทน 8,400 บาท/เดือน และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5

>>ระยะเวลาจ้างเริ่มตั้งแต่ทำสัญญาจ้าง - 31 มีนาคม 2562 (สัญญาจ้างปีต่อปี)

>>รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

>>คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.

>>ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

>> ดาวน์โหลดประกาศ
  2018-05-08 15:23:40 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]