top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ::
 ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังไฟล์ที่แนบนี้ และให้ผู้มีชื่อตามประกาศ รายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยประเภทนักเรียนทั่วไป และเขตพื้นที่บริการ รายงานตัวที่หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ส่วนประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รายงานตัวที่ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 4 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>> ผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป
>> ผลการสอบประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ
>> ผลการสอบประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
  2018-04-03 21:00:11 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]