top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล ::
 ตามประกาศ โรงเรียนปทุมวิไล เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

คณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ได้พิจารณาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังไฟล์ที่แนบนี้

>> ดาวน์โหลดประกาศ
  2017-12-25 16:23:32 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]