top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 21, 25 - 28 เมษายน 2560 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล กำหนดจัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 21, 25 - 28 เมษายน 2560 โดยมีตารางเรียน และ รายชื่อนักเรียน ดังไฟล์ที่แนบมานี้

>> ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1
>> ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4
>> รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 แยกตามห้องเรียนปรับพื้นฐาน
>> รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษร
>> รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.4 แยกตามห้องเรียนปรับพื้นฐาน
  2017-04-17 20:28:38 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]