top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมวินัย และรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 2018-06-08 10:35:39
ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 :: 2018-05-09 00:00:00
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่คนสวนโรงเรียนปทุมวิไล :: 2018-05-08 15:23:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2018-05-02 19:35:46
ตารางสอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 :: 2018-04-25 17:46:34
 
 
 
 
 
18 พ.ค. 2561 เวลา 9.09 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล
   
10 - 11 พ.ค. 2561 โรงเรียนปทุมวิไล โดยงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
   
15 - 17 พ.ย. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2560 "สัตตบงกชเกมส์"
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
84/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
72/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561 ด้วยระบบทางไกล
69/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
63/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
58/2561 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวรประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2560
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
 
 
นายธนเดช มั่นคง
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ ระดับภาค
 
สัตตบงกชเกมส์ '60
15-17 ธันวาคม 2560
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]