top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล :: 2017-12-25 16:23:32
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2560 :: 2017-12-21 14:16:33
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน :: 2017-12-14 16:34:24
ขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ :: 2017-11-24 15:07:13
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ :: 2017-11-14 14:05:18
 
 
 
 
 
15 - 17 พ.ย. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2560 "สัตตบงกชเกมส์"
   
19 ต.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
   
11 - 13 และ 18 - 20 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ค่ายพุทธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
260/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์ 60"
253/2560 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
233/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ครูดี วิถีพุทธ"
219/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
205/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักผูกพัน วันบัวลาบึง"
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
 
 
นายธนเดช มั่นคง
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ ระดับภาค
 
สัตตบงกชเกมส์ '60
15-17 ธันวาคม 2560
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]