top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ :: 2017-11-14 14:05:18
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมวินัย และรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 2017-10-24 16:07:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ :: 2017-10-16 12:50:23
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2017-10-05 16:32:46
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-09-28 16:32:50
 
 
 
 
 
15 ก.ย. 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "บัวลาบึง ผสานใจอำลา มุทิตาแสงเทียน" เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อำนวยการ และคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 นี้
   
2 - 4 ก.ย. 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล ไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ระดับสากล เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย
   
19 ส.ค. 2560 นักเรียนหลักสูตร Mini English Program ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
260/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์ 60"
253/2560 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
233/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ครูดี วิถีพุทธ"
219/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
205/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักผูกพัน วันบัวลาบึง"
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
 
 
นายธนเดช มั่นคง
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ ระดับภาค
 
Classroom Conference
14 ธันวาคม 2559
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]